Thisted Folkekor

 Thisted Folkekor

Som ét af flere kor i Thisted tilbyder Thisted Folkekor spændende oplevelser for enhver, som har lyst til at synge og være sammen med andre mennesker.

Koret afholder som noget af det første i det nye år den årlige generalforsamling, men ellers er det de ugentlige øveaftener om tirsdagen i kirkecentret, der præger arbejdet i løbet af året.

Med næsten 100 år på bagen er Thisted Folkekor et kor med mange stolte traditioner. I en årrække gennemførte koret flere ture til nogle af vore nabolande– også med koncerter på programmet. Ligeledes har koret haft besøg af flere kor fra udlandet, bl.a. ét fra Letland. Det var én af korets nuværende medlemmer som under en udenlandsrejse fik skabt kontakten til det pågældende kor og senere inviterede det til Thy, hvor der udover flere fælles koncerter også blev tid til en rundvisning i landsdelen.

Koret har givet et utal af koncerter i Thy men også i resten af landet – hovedsageligt i kirker. Det er dog først og fremmest i Thisted Kirke – to gange om året i forbindelse med jul og påske – at det firstemmige kor udfolder sig for publikum.

Hver tirsdag øves der flittigt i kirkecentret under ledelse af dirigent og organist Henrik Juul Andersen. Udover indstu-deringen af de forskellige musikstykker er opvarmning og stemme-/vejtrækningsøvelser en vigtig del af undervisningen. 

 Repertoiret spænder vidt – fra ældre kirkelige musikstykker af Bach og Reger til nyere folkeviser af både Benny Andersen, Evert Taubé, Tøger Olesen m. fl.

Udover det musikalske indhold, sættes det sociale sammenhold højt i koret. Én gang i måneden medbringer kormedlemmerne kaffe og brød for at gøre aftenen ekstra hyggelig. Det er derfor ikke underligt at mange medlemmer gennem tiden har gjort det til en livsstil at synge i Thisted Folkekor. Koret har fostret adskillige 25 års jubilarer, og tidligere var det ikke uhørt med 30 og 35 års jubilarer. Et par af korets nuværende medlemmer har sågar sunget i over 40 år.

Efter en årrække med nedgang i medlemstallet er udviklingen vendt, så vi nu ser en lille fremgang, hvilket betyder, at det fine musikalske niveau, som koret er kendt for, nemmere kan opretholdes. Vi ser dog gerne, at koret vokser sig endnu større, så

derfor er nye sangglade personer altid velkomne i vores

kor.

Velmødt.  

Til nye kormedlemmer.

Thisted folkekor blev stiftet i 1926. Nuværende formand er Mogens Lund.

Vi øver hver tirsdag fra kl. 19.00 - 21.00 i Thisted kirkecenter. Kontingentet pr. halvår  er 400,- som går til mapper, noder, solister, etc.

Efter at have deltaget i 2 øveaftner får nye medlemmer mulighed for, i samråd med dirigenten, at få vejledning i valg af stemmegruppe (sopran, alt, tenor, bas).

Mappen og sløjfe/tørklæde tilhører koret og skal ved udmeldelse afleveres til formanden.

 

Dirigent:                                             

Henrik Juul Adersen                                 

 

Bestyrelsen:

Formand:                               Mogens Lund

Næstformand:                        Eva Kobberø

Kasserer:                               Anne Marie Skårup

Sekretær:                               Irma Skinnerup

Ceremonimester                    Elly Johansen

 

Suppleanter:                          Sonja Larsen                    

                                              Inger Linnet     

 

Revisorer:                             Ninna Kristoffersen

                                              Inger Linnet     

 

Revisorsuppleant:                 Carlo Hundahl

 

Festudvalget:                        Carlo Hundahl

                                             Ninna Kristoffersen

                                             Anna Birk

                                             Lizzie Korsgaard

                                             Jutta Krause        

Øve- og koncert-aftener